/ Bột trét tường Jotun – Sơn Đại Phú Gia, sơn giá rẻ chính hãng