Author: Vũ Nguyễn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

 1.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 168
  Liên hệ
 2.   ĐẶC TÍNH Là loại sơn Polyurethane 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 215
  Liên hệ
 3.   ĐẶC TÍNH Feature Là một loại sơn 2 thành

  1. 05/07/2022
  2. 215
  Liên hệ
 4.   STT HỆ SƠN SƠN LÓT MÃ SƠN BENZO SƠN

  1. 05/07/2022
  2. 107
  Liên hệ
 5. STT HỆ SƠN SƠN LÓT MÃ SƠN BENZO SƠN PHỦ

  1. 05/07/2022
  2. 146
  Liên hệ
 6.   Đặc tính Là dòng sơn một thành phần có

  1. 05/07/2022
  2. 176
  Liên hệ
 7.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 179
  Liên hệ
 8.   MÀU SẮC Xám mờ KHỐI LƯỢNG RIÊNG        1.5 – 1.6 kg/lít

  1. 05/07/2022
  2. 134
  Liên hệ
 9.   ĐẶC TÍNH Là một loai sơn 1 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 138
  Liên hệ
 10.   ĐẶC TÍNH Là một loai sơn 1 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 171
  Liên hệ
 11.    Bước 1  Kiểm tra độ ẩm của bêtông nền

  1. 05/07/2022
  2. 175
  Liên hệ
 12.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 173
  Liên hệ
 13.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 180
  Liên hệ
 14.   ĐẶC TÍNH Là loại sơn 1 thành phần chất

  1. 05/07/2022
  2. 173
  Liên hệ
 15.   ĐẶC TÍNH Là loại sơn 1 thành phần chất

  1. 05/07/2022
  2. 143
  Liên hệ
 16.   ĐẶC TÍNH sơn Benzo Epoxy là một loại sơn

  1. 05/07/2022
  2. 101
  Liên hệ
 17. Sơn nước trong nhà Jotun Majestic Đẹp Và Chăm Sóc

  1. 02/07/2022
  2. 285
  Liên hệ
 18. Vẻ đẹp hoàn thiện của Majestic Đẹp Hoàn Hảo (Mờ)

  1. 26/06/2022
  2. 275
  Liên hệ
 19. Vẻ đẹp hoàn thiện của Majestic Đẹp Hoàn Hảo (Bóng)

  1. 26/06/2022
  2. 217
  Liên hệ
 20. Sơn lót chống kiềm gốc nước cao cấp được thiết

  1. 26/06/2022
  2. 322
  Liên hệ