Sơn Benzo

 1. Sơn alkyd benzo: Là một loại sơn một thành phần gốc alkyd, khô tự nhiên, dễ sử dụng. Màng sơn
  Liên hệ 0
 2. Mô tả sản phẩm Sơn epoxy benzo phủ màu là một loại sơn hai thành phần có gốc từ Bisphenol –
  Liên hệ 0
 3. Sơn chống rỉ Epoxy Benzo là một loại sơn 2 thành phần có gốc từ Bisphenol-A & Epichlorohydrin. Kết hợp
  Liên hệ 0
 4. SƠN CHỐNG RỈ ALKYD Là một loại Sơn 1 thành phần gốc dầu alkyd, khô tự nhiên, dễ sử dụng.
  Liên hệ 0
 5. Mô tả sản phẩm Sơn lót nền bê tông: Là một loại sơn 2 thành phần có gốc từ Bisphenol-A &
  Liên hệ 0