/ Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết trắng mờ – Sơn Đại Phú Gia