/ Sơn nước Kova – Sơn Đại Phú Gia, sơn giá rẻ chính hãng

Sơn nước Kova

 1. MÔ TẢ:    K180-Gold: là loại sơn hệ Acrylic phủ trong

  1. 26/06/2022
  2. 725
  Liên hệ
 2. MÔ TẢ: K771-Gold là loại sơn hệ Acrylic phủ trong

  1. 26/06/2022
  2. 703
  Liên hệ
 3. MÔ TẢ:    K261-Gold: là loại sơn hệ Acrylic 100% đã

  1. 26/06/2022
  2. 698
  Liên hệ
 4. MÔ TẢ:    K260-Gold: là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ

  1. 26/06/2022
  2. 712
  Liên hệ
 5. MÔ TẢ K360-Gold là loại sơn phủ cao cấp ngoài

  1. 26/06/2022
  2. 754
  Liên hệ
 6. MÔ TẢ K871-Gold là loại sơn hệ Vinyl-latex, phủ trong

  1. 26/06/2022
  2. 760
  Liên hệ
 7. MÔ TẢ CT04T-Gold là loại sơn cao cấp phủ ngoài

  1. 26/06/2022
  2. 722
  Liên hệ
 8. MÔ TẢ: K5501-Gold: là loại sơn phủ ngoài trời chất

  1. 26/06/2022
  2. 689
  Liên hệ
 9. MÔ TẢ: K5500-Gold: là loại sơn hệ nước Acrylic phủ

  1. 26/06/2022
  2. 821
  Liên hệ
 10. MÔ TẢ:    K280-Gold: là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ

  1. 26/06/2022
  2. 679
  Liên hệ