/ Sơn phủ epoxy trong suốt Jotun HardTop Clear - 20L – Sơn Đại Phú Gia