/ Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết đen mờ – Sơn Đại Phú Gia