Sơn epoxy Benzo

 1.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 490
  Liên hệ
 2.   ĐẶC TÍNH Là loại sơn Polyurethane 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 626
  Liên hệ
 3.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 419
  Liên hệ
 4.   MÀU SẮC Xám mờ KHỐI LƯỢNG RIÊNG        1.5 – 1.6 kg/lít

  1. 05/07/2022
  2. 398
  Liên hệ
 5.   ĐẶC TÍNH sơn Benzo Epoxy là một loại sơn

  1. 05/07/2022
  2. 356
  Liên hệ