Sơn epoxy Benzo

 1.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 48
  Liên hệ
 2.   ĐẶC TÍNH Là loại sơn Polyurethane 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 57
  Liên hệ
 3.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 53
  Liên hệ
 4.   MÀU SẮC Xám mờ KHỐI LƯỢNG RIÊNG        1.5 – 1.6 kg/lít

  1. 05/07/2022
  2. 52
  Liên hệ
 5.   ĐẶC TÍNH sơn Benzo Epoxy là một loại sơn

  1. 05/07/2022
  2. 54
  Liên hệ