Sơn epoxy Benzo

 1.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 280
  Liên hệ
 2.   ĐẶC TÍNH Là loại sơn Polyurethane 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 362
  Liên hệ
 3.   ĐẶC TÍNH Là một loại sơn 2 thành phần

  1. 05/07/2022
  2. 280
  Liên hệ
 4.   MÀU SẮC Xám mờ KHỐI LƯỢNG RIÊNG        1.5 – 1.6 kg/lít

  1. 05/07/2022
  2. 239
  Liên hệ
 5.   ĐẶC TÍNH sơn Benzo Epoxy là một loại sơn

  1. 05/07/2022
  2. 165
  Liên hệ