/ Sơn bóng hệ nước phủ màu, lấp vân gỗ T-13 – Sơn Đại Phú Gia