/ Sơn bóng vân gỗ chịu mài mòi, chịu hóa chất W-3 – Sơn Đại Phú Gia