/ Sơn dầu Alkyd KCC LT313 màu vàng – Sơn Đại Phú Gia