/ Sơn kẻ đường, sơn tấm chắn con lươn K462-7033 (vàng) – Sơn Đại Phú Gia